Tjek dine evner til at give feedback

Hvor god er du til at give feedback? Det kan du måske få en fornemmelse af ved at overveje, hvor på trappen, du befinder dig. Feedback er at reagere på den andens adfærd, men også en professionel disciplin, som bidrager til faglig og personlig udvikling. Alt samvær indeholder et element af feedback. Det er der hele tiden. Når vi arbejder sammen, når vi snakker, hygger og leger og når vi har konflikter. 

Se Feedback Trappen her

De røde trin

Befinder du dig mest på de røde trin, er de fleste helst fri for at få feedback fra dig. De vil enten prøve at undgå det, forsvare sig eller gå til modangreb. Årsagen er, at du bygger din feedback på egne værdier og løsninger, og det skaber modstand. Du går op i, hvad der er rigtigt og forkert og ud fra det, har du en tendens til at vurdere kritisk. Overvej om du også er hård ved dig selv!

Andre tillægger formentlig ikke din feedback særlig stor værdi. Ærgerligt, for du har sikkert nogle vigtige pointer. Hvis du mest er her, vil du muligvis høre dig selv sige: ”Folk må tage mig, som jeg er. Kan de ikke tåle mosten, er det deres problem. Jeg foretrækker at sige tingene lige ud”.

Det gule trin

Giver du feedback fra det gule trin, opfatter folk dig sikkert som et sødt og sympatisk menneske, men de kan ikke bruge din feedback til særlig meget. I bedste fald, giver du kun ros – i værste fald lyver du. Din feedback har sikkert en masse fyldord, bortforklaringer og undskyldninger, og det slører desværre budskabet.

De fleste har gennemskuet dig. De kommer til dig, når de har brug for ros, trøst eller falsk smiger. Du bør være opmærksom på ikke at blive misbrugt. Fordi du er uklar, kan du nemt blive taget til indtægt for noget, du ikke mener, men som er hørt og forstået på den andens præmisser. Det kan bringe dig i fedtefadet og få uoverskuelige konsekvenser.

De grønne trin

Giver du feedback fra de grønne trin, er du virkelig værd at lytte til. At observere uden at tolke, dømme og vurdere er nemlig en ganske vanskelig disciplin, men yderst vigtig i feedback. På dette trin er man bevidst om sin egen hensigt. Spørg dig selv om du har noget spil? Kravet er nemlig, at du lægger dit eget HELT væk og alene er der for den anden og på dennes præmisser. Som i Søren Kierkegaards berømte ord om ”Hjælpekunst”.

Det blå trin

På det øverste blå trin handler det om gensidig læring. Her spørges nysgerrigt ind til modtagerens hensigt og tanker bag. Du fortæller, hvad du lærte … eller hvilke indsigter du fik. På dette niveau løftes Feedback til en værdiskabende dialog for begge parter.

Hvorfor er feedback vigtig

Nyere forskning har vist, at den første forudsætning for at opnå resultater gennem samtaler er, at der er tillid i relationen. Dette stiller krav til den professionelle om at kende sig selv og sin rolle. Det stiller krav om at være ydmyg og åben overfor at forstå den anden og det er her feedback kommer ind i billedet.

I vores vågne timer udsættes vi for ca. 11 millioner bits informationer i sekundet. Det kan vi naturligvis ikke håndtere på et bevidst plan. Faktisk viser undersøgelser, at vores bevidste ydeevne er ca. 16-40 bits i sekundet. Det giver derfor mening at være bevidst om og professionel når vi bruger feedback som arbejdsredskab i samtalen. Den feedback vi giver til den anden påvirker tilliden.

Dårlig feedback kan være årsag til modstand

Hvor god er du til at give feedback? Fik du mon en fornemmelse af det ved at gennemgå trappen. Vi kan alle opleve svære samtaler, og ikke alt har noget med os at gøre. Men vigtig lille ting at huske er, at dårlig feedback i langt de fleste situationer medfører modstand. Derfor – tag en dag, hvor du lægger mærke til modstand. Overvej om modstanden har noget med din feedback at gøre. Vær specifik – det handler ikke om din feedback generelt, men konkret i situationen.

Overvej hvor på trappen din feedback kom fra. Kom feedbacken fra det røde felt vil en typisk 3 reaktioner:

1) Den anden benægter de “fakta”, du fremfører.

2) Begynder at diskutere med dig, hvad der er rigtigt og forkert i situationen

3) Klapper I. Dialogen vil herefter være garderet (lukket forsvar) fra den andens side.

Årsagen til modstanden er, at personen ikke føler sig set og at du tolker og vurderer på et forkert grundlag. Da det handler om følelser vil modstanden vokse udover den konkrete situation så modstanden kommer til at handle om dig.

Sådan bliver du bedre?

Øv dig i at observere frem for at tolke. Gerne i helt andre situationer. F.eks. at beskrive vejret, genfortælle hvad en person i fjernsynet har sagt – helt uden at putte din egen vurdering ind i beskrivelsen. Det kræver øvelse – og for nogen mod, at give slip sine egne forudindtagede forestillinger. Du kan også prøve at beskrive en problemsituation. Sæt ord på og skriv dem ned. Max 10 linjer. Gennemgå herefter din egen tekst for tolkninger og omskriv herefter teksten, så den udelukkende er beskrivende.

Eksempel: “Sikke et dejlig vejr” = Tolkning. Kan oversættes til: “Solen skinner og det er 23 grader” = Observation.

Hold løbende øje med hvor god er du til at give feedback?

Feedback er en aktiv medspiller i supervision, hvor vi arbejder henimod det højeste niveau.

Der er ikke noget krav om at være på et bestemt trin for at kunne deltage.

God fornøjelse med at give feedback

Onlinesupervision fortsætter, når landet åbner. Men vi kan selvfølgelig også mødes offline.