Ressourcemodellen illustrerer hvilke tanker, ord og handlinger, der fører til

henholdsvis positive og negative følelser. Tanker og dialog over stregen

aktiverer positive følelser og under stregen aktiveres negative følelser.

Ressourcemodellen illustrerer hvilke tanker, ord og handlinger, der henholdsvis fører til positive og negative følelser. Tanker og dialog over stregen aktiverer positive følelser og under stregen aktiveres negative følelser.

Du vil møde ressourcemodellen på flere af mine kurser. F.eks. Assertiv Kommunikation, Den gode samtale, Positiv konflikthåndtering, Feedback og samarbejde. Ressourcemodellen taler ind i en konstruktionistisk ramme: At værdier og følelser er konstruerede og at vi skaber disse konstruktioner gennem vores sprog.

 Ressourcemodellen taler desuden ind i Kognitiv psykologi.

Tilmeld dig Nyhedsbrev her

Få værktøjer til personlig udvikling

Tak for din tilmelding