Testimonials – det siger andre

Personlige udtalelser fra supervision og coaching

Sparring i et trygt og fortroligt rum

“For mig er muligheden for at få sparring i et trygt og fortroligt rum meget vigtig. I supervision får jeg sat ord på det, der er svært,

og jeg får stillet en masse spørgsmål, som gør at jeg bliver mere afklaret og ved, hvad jeg skal gøre, når jeg går derfra.

På et tidspunkt fik jeg individuel supervision hos Annett. Det betød SÅ meget. På bare en session gik jeg fra at føle mig som offer – til at få handlekraft.

Marts 2020

Charlotte Nielsen

Jobkonsulent, Jobcenter Brøndby

Den svære samtale

Hos os har vi løbende gruppesupervision med supervisor Annett Bengtsson

Som jobkonsulent arbejder jeg sammen med både borger, arbejdsgiver og sagsbehandler. Ofte er der tale om meget komplekse udfordringer. At jeg får supervision, gør mit arbejde meget lettere. På supervision arbejder vi med det faglige i sagerne på en helt anden måde. Jeg husker specielt en svær samtale, som jeg fik hjælp til. Vi drøftede sagen fra flere vinkler og øvede samtalen i et rollespil. Det gav både indsigt og værktøjer, som jeg kunne bruge i den efterfølgende samtale… som gik godt.

Marts 2020

Igor Tomcic

Jobkonsulent, Jobcenter Brøndby

Styrkes fagligt og personligt

“Coaching styrker mig fagligt og personligt. Fagligt får jeg konkrete værktøjer og inspiration til mit arbejde med borgerne. Personligt får jeg rykket mine grænser i forhold til ting jeg normalt reagerer på – og jeg er blevet mere reflekterende over min kommunikation overfor borgere, kollegaer og ledelse – og også min familie”.

Annett er en fantastisk person at få lov til at ”kaste bold” op af – jeg er altid tryg, når den bliver grebet, bearbejdet og sendt retur til videre refleksion. ”

Marts 2020

Susanne Elkjær Møller

Jobrådgiver, Jobcenter Ballerup

Styrket vores sammenhold

”Jeg oplever, at den supervision vi får hos Annett, er fagligt godt funderet. Den bidrager også til et godt sammenhold – blandt andet fordi, det foregår i et fortroligt og tillidsfuldt rum. Vi skiftes til at have sager eller temaer med efter behov. Jeg får ligeså meget ud af de andres sager, som når jeg selv har noget med. Vi drøfter, reflekterer og finder løsninger, og som regel får man rykket ved sine egne forestillinger.”

Marts 2020

Jeanette Crawack

Jobkonsulent, Jobcenter Brøndby

Hjælp til at håndtere borgere med psykisk sygdom

Supervision giver mig en masse, som jeg kan bruge både personligt og fagligt. F.eks. hvordan jeg i samtalen håndterer borgere med psykisk sygdom. 

Jeg får faglig viden, som gør, at jeg forstår, hvorfor nogen handler, som de gør. Vi har nogle gange haft rollespil – det giver et helt andet syn på en situation og gør værktøjerne meget konkrete. Ind imellem har vi temaer. Det kan f.eks. være “tavse borgere”, psykiske sygdomme, m.m.

Udover sager og temaer får vi også værktøjer til at tilrettelægge vores arbejde i en teamforståelse. Jeg føler mig 100% tryg. “ 

Annett er som person lyttende med afsæt en stor faglig baggrund. Hun fanger hurtigt problemstillingen og sætter den ind i en korrekt sammenhæng og faglig kontekst. Hun skaber en tryg ramme i “supervisions-rummet”. F.eks. ved at holde fokus på sag, adfærd og respektfuldt dialog omkring sagen, borgeren eller en kollega.

Marts 2020

Lenda Vestergaard

Sagsbehandler, Jobcenter Ballerup