Gode råd til at styre den professionelle samtale

Bevar den røde tråd

I denne artikel får du 3 tips til: “Sådan styrer du samtalen”, når samtalen er et professionelt redskab i dit arbejde. Den vigtigste forskel på en professionel samtale og en privat dialog er, at den professionelle samtale har et formål. , så de ikke løber af sporet. Hvis den grundlæggende forberedelse ikke er på plads, så er det sværere at holde sig til det relevante indhold, og samtalen kan nemt tage form af hyggesnak. Det betyder, at man ikke rigtig kommer nogen vegne. Der er også risiko for, at den man samtaler med tror, at sådan skal det være. Det skaber endnu barriere en for resultater, fordi samtaleformen i sig selv er en forhindring for vækst.

I min anbefaling til “Sådan styrer du samtalen” er der især 3 ting, der er godt at have på plads. Formål, mål og samtalemål.

Formål:

Formålet handler om, hvorfor du har denne samtalen. Begge parter har behov for at kende formålet. Det er med til at danne en ramme for samtalens indhold. Er der er uklarhed om formålet, bliver forventningerne måske ikke indfriet. Der er også risiko for at skjulte dagsordner får frit løb. Det kan i sidste ende føre til mistillid og manipulation.

Mål:

Målet handler om det resultat, der ønskes opnået med at holde samtalen. Hvem der definerer målet handler om konteksten. I en coachingsamtale er det coachee, som definerer målet, f.eks. “jeg vil gerne opnå….”. Er dine samtaler baseret på en myndighedsfunktion, vil det typisk være dig, der definerer målet. Målet er ofte det, der arbejdes på mellem samtalerne, og på baggrund af målet udarbejdes en handleplan.

Samtalemål:

Samtalemålet er det resultat, der ønskes opnået i samtalen. Det kan f.eks. at blive enige, at få et “ja” eller “nej”. Samtalemålet skal være så præcist, at du kan sætte “flueben” ved det, når samtalen er slut. Undervejs i samtalen hjælper samtalemålet dig med at huske, samle op bevare den røde tråd. Mange forveksler samtalemål med indsats. Vær opmærksom på, at det er ikke et samtalemål at have fået sagt et eller andet. Men det kan være et samtalemål, at den anden har forstået og accepteret, hvad du har sagt.

Disse tre mål er med til at sikre dine samtaler er professionelle.

Mange bøvler med at adskille de forskellige typer mål. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har en udfordring. Enten ved at sende en mail til info@annettbengtsson.dk, eller ved at kommentere her på bloggen.

Læs også: Samtalen faser https://mbplus.dk/artikler-og-tips-til-den-professionelle-samtale/