Feedback og reaktionsmønstre

At modtage feedback kan være noget mere udfordrende end at give feedback. Til gengæld er der mere potentiale for både faglig og personlig udvikling. Hvor meget vi får ud af andres feedback, handler imidlertid om kontekst, tillid og tryghed. Derfor er feedback er en del af supervision. Vi arbejder løbende med at undersøge og bruge feedback, når det er relevant. Der er ikke noget krav om at være på et bestemt trin for at være med.

Billedet herunder illustrerer, reaktion og åbenhed overfor feedback. De enkelte trin forklarer, hvordan vi beskytter os, så vi lærer i det tempo, vi er parate til. 

 

Afvise
På dette trin er vi ikke klar at modtage andres feedback. Det kan handle utryghed i situationen, manglende tillid til den anden eller blot at man ved bedre. Ofte skyldes afvisning af feedback den måde, som den bliver givet på. Vær dog varsom med at sidde fast i det. Man risikerer nemlig at afskære sig selv for læring – alene på grund af afsenderens facon. Det korte råd er: Lyt efter den positive hensigt og det fredelige budskab.

Bortforklare
Dette trin viser, at der en udvikling i gang. Det viser, at personen øver sig og er klar over, at der er noget om snakken. Dette var jo bare en undtagelse. Men bortforklaringer kan også være et sundt forsvar, som har til formål at beskytte egoet. Vejen op ad trappen er at blive bevidst om ”bortforklaringer”. Hvilke behov tjener de? Overvej om det er nødvendigt at forklare næste gang.

Høre / acceptere
Du er godt på vej. På dette trin har du fjernet ”lytteblokeringer” og er i stand til at høre budskabet og acceptere fakta. Godt gået. Formentlig er du i stand til at genfortælle feedbacken helt præcist, ligesom du er i stand til at gøre det, du bliver bedt om. Er det så ikke nok? Ikke helt. Dette niveau mangler vilje eller mod til at integrere. Det kan der være mange grunde til, men på lang sigt kan det undergrave selvopfattelse og selvværd at handle mod sin vilje og sine værdier.

Lytte/forstå
Vigtigt trin op. Du forstår, at den anden har noget på hjerte, som har en betydning for dig, den anden eller noget tredje. Du lytter for at få indsigt eller ændre kurs. Du spørger nysgerrigt ind til konsekvenser. Måske er feedbacken en AHA oplevelse for dig.

Forandre
Din indstilling er at forandre og blive bedre. Du er åben for gode råd og idéer. Du er i stand til at se situationen i et større perspektiv og forstår, hvad der er dit behov, afsenderens behov og det fælles tredje. På dette niveau har du frigjort dig fra afsenderens evne til at give feedback. Det er essensen, det handler om.

Udvikle
Du er nu på et niveau, hvor feedback er en del af din udvikling. F.eks. ser du resultater, som feedback på dine indsatser og at andre bidrager med indsigter, som det kan være svært at få øje på selv. Herfra udvikler du videre og evaluerer løbende på den udvikling, du er i gang med.

Hvor man befinder sig på trappen kan variere fra situation til situation. Du kan f.eks. godt være på trin 6, hvis det handler om matematik, men på trin 2 hvis det handler om børneopdragelse.

God fornøjelse med feedback 😊

Mange hilsener
Annett 

NB!
Onlinesupervision fortsætter. Men vi kan selvfølgelig også mødes offline. 

Specialist i samtaler
Annett Bengtsson · Amundsensvej 45 · Kongens Lyngby 2800 · Denmark
28183308 | info@annettbengtsson.dk | http://www.annettbengtsson.dk
Ændringer til modtagelse af nyhedsbrev: Opdater dine data | Anbefal til en ven