Annett Bengtsson

Hvorfor supervision?

Formålet med supervision er at skabe kvalitet i arbejdet med mennesker. Målet er at sikre fagpersonlig udvikling.

Supervision tager afsæt i konkrete problemstillinger, aktuelle arbejdsopgaver og andre udfordringer, hvilket gør refleksionen praksisnær og relevant. Gennem løbende supervision forfines både faglige og personlige relations-kompetencer. Supervision er også med til at sikre etik og forsvarlighed i forhold til integritet og menneskesyn, samt det arbejdsgrundlag den enkelte institution eller organisation arbejder ud fra.

I det lange løb kan supervision forebygge udbrændthed. Den løbende udvikling både personligt og fagligt er med til at skabe energi og motivation til arbejdet og i supervisionen er det muligt at tage fat i begyndende symptomer. F.eks. hvis man oplever at være kører fast eller har udfordringer med at tackle modstand.

Hvem

Mennesker, der arbejder med mennesker, er i en livslang lærings- og udviklingsproces. I det daglige opstår der hele tiden situationer, hvor det er relevant at reflektere over egen praksis. Hverdagen byder hele tiden på opgaver, som kræver nye vinkler eller færdigheder. Supervision er relevant for alle fagpersoner, som arbejder med mennesker.

Supervision hos mig er relevant for fagpersoner indenfor familie- og beskæftigelsesområdet samt plejesektoren. F.eks. sagsbehandlere, socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sundhedspersonale samt tværfaglige teams, som arbejder med koordineret indsats.

Hvad

Supervisionen er en kontraktligt bestemt samtale mellem supervisor og supervisand eller mellem supervisor og en gruppe. De præcise rammer og forudsætninger aftales, og der evalueres løbende proces og udbyttes. Tavshedspligt er en forudsætning.

Hver situation er ny, hvilket betyder at eventuelle paralleller til lignende situationen bruges som refleksion og mer-forståelse. Vi tilstræber en cirkulær forståelse og integrerer principper om accept, respekt og ikke-dømmende holdninger.

Hvordan

Supervisanden eller supervisanderne præsenterer et relevant arbejdsrelateret indhold og ved hjælp af spørgsmål afdækkes behov og problemstilling. Spørgsmålene hjælper supervisanden med at skærpe sin bevidsthed og refleksion samt finde en form, der giver bedst mulige betingelser for læring.

Herefter besluttes arbejdsform og metode. Hvis I er en gruppe vil vi typisk vælge imellem:

  • Individuel supervision – én til én eller med et reflekterende team
  • Konsultation problemstillingen er f.eks. gennemgående, og vi gør brug af hele gruppens ekspertviden
  • Træning i metode, hvilket blandt andet er relevant, hvor der arbejdes med specifikke redskaber og metode og hvis der er behov genopfriskning, forfinelse og udvikling.

Relationen

Relationen mellem supervisand og supervisor er vigtig og en forudsætning for et vellykket forløb. Derfor tilbyder jeg altid et uforpligtende møde, hvor vi ser hinanden an samt drøfter og afstemmer forventningerne.