Faglig supervision, socialrådgiver, jobkonsulent

Hvorfor supervision?

Formålet med supervision er at skabe kvalitet i det arbejde, som har med mennesker at gøre. Målet er at sikre fagpersoners fagpersonlige udvikling. Supervision tager afsæt i aktuelle arbejdsopgaver og udfordringer, hvilket gør refleksionen praksisnær og relevant. Gennem løbende supervision forfines både faglige og personlige relations-kompetencer.

Supervision er også med til at sikre etik og forsvarlighed i forhold til integritet og menneskesyn, samt det arbejdsgrundlag den enkelte institution eller organisation arbejder ud fra.

I det lange løb kan supervision forebygge udbrændthed. Den løbende udvikling både personligt og fagligt er med til at skabe energi og motivation til arbejdet. Her er det også muligt at tage fat konkret i begyndende symptomer. Det kan f.eks. være at føle man kører fast eller gentagne har udfordringer med at tackle modstand.

Hvem

Mennesker, der arbejder med mennesker, er i en livslang lærings- og udviklingsproces. I det daglige opstår der hele tiden situationer, hvor det er relevant at reflektere over egen praksis. Hverdagen byder hele tiden på opgaver, som kræver nye vinkler eller færdigheder. Supervision er relevant for alle fagpersoner, som arbejder med mennesker.

Supervision hos mig er relevant for fagpersoner indenfor familie- og beskæftigelsesområdet samt plejesektoren. F.eks. sagsbehandlere, socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sundshedspersonale samt tværfaglige teams, som arbejder med koordineret indsats.

Hvad

Supervisionen er en kontraktligt bestemt samtale mellem supervisor og supervisand eller mellem supervisor og en gruppe. De præcise rammer og forudsætninger aftales, og der evalueres løbende proces og udbyttes. Tavspligt er en forudsætning.

Hver situation er ny, hvilket betyder at eventuelle paralleller til lignende situationen bruges som refleksion og merforståelse. Vi tilstræber en cirkulær forståelse og integrerer principper om accept, respekt og ikke-dømmende holdninger.

Hvordan

Supervisanden eller supervisanderne præsenterer et relevant arbejdsrelateret indhold og ved hjælp af spørgsmål afdækkes behov og problemstilling. Spørgsmålene hjælper dels supervisanden med at skærpe sin bevidsthed og refleksion samt finde en form, der giver bedst mulige betingelser for læring.

Herefter besluttes arbejdsform og metode. Hvis I er en gruppe vil vi typisk vælge imellem:

  • Individuel supervision med et reflekterende team
  • Konsultation problemstillingen er f.eks. gennemgående, og vi gør brug af hele gruppens ekspertviden
  • Træning i metode, hvilket blandt andet relevant, hvor der arbejdes med specifikke redskaber og metode og hvis der er behov genopfriskning, forfinelse og udvikling
Hvad nu hvis

Relationen mellem supervisand og supervisor er vigtig og en forudsætning for et vellykket forløb. Derfor tilbyder jeg altid et uforpligtende møde, hvor vi ser hinanden an samt drøfter og afstemmer forventningerne.

Tilmeld dig Nyhedsbrev her

Få værktøjer til personlig udvikling

Tak for din tilmelding