Konflikter er et vilkår, som vi alle kommer til at møde og forholde os til igennem livet

Vores evne til konflikthåndtering, er dybt forankret i vores “DNA” og i de færdigheder, vi har tilegnet os gennem livet. Derfor har konflikter indbygget et kæmpe potentiale til personlig udvikling.

Konflikter opstår, når grænser overskrives, når der er modstridende interesser og når behov undertrykkes, og hvis parterne ikke har færdigheder til at håndtere situationen eller mangler mod eller vilje til at bidrage til en løsning, er stor fare for, at de eskalerer,

Grundlæggende er vi udstyret med de helt basale evner til håndtere konfliktfyldte situationer. De fleste kender til handlemønstrene flygt, frys eller kæmp, men i en moderne og kompleks verden rækker de primitive reaktioner ikke. For at kunne klare os har vi behov at kunne langt mere, f.eks.:

  • forhandle
  • forebygge
  • kommunikere, både empatisk, respektfuldt, taktisk og strategisk
  • håndtere og rumme følelser
  • analysere konflikten og finde ind til kernen af problemstillingen