Vend modstand til motivation

”Et skridt frem og to tilbage”.
At skabe motivation i samtalen er en af de store udfordringer, når man arbejder med komplekse problemstillinger i samtalen. Det er helt almindeligt at støde på modstand og derfor er det en hjælp med konkrete værktøjer. Herunder får du I dette indlæg får du 6 tips. Det hjælper dig med at skabe i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at opleve resultater. Ellers risikerer man at blive drænet for energi og måske ende med at blive udbrændt. Ressourcemodellen viser, hvordan du gennem konkret ordvalg kan vende modstand til motivation. Samtidig er den med til at holde din egen gejst oppe. Modellen er udviklet med inspiration fra Appreciative Inquiry. Den samler en række effektive samtaleværktøjer. Den er nem at bruge og den skaber gode resultater. Statistisk baseret på 587 deltageres evalueringer viste at 83% oplever, at ressourcemodellen gør en stor forskel i deres arbejde. Og at det kræver træning.
Tale “over stregen”
Mange bruger modellen til at have fælles sprog for at hjælpe hinanden. Hvis nogen bruger udtrykket ”over stregen” så forstår alle, hvad der menes. Nogen har det som en livsfilosofi. Som en medarbejder udtrykte det: ”Den samler sovsen”.
Fremdrift opnås gennem motivation
Komplekse problemstillinger og svære udfordringer er et vilkår i socialt arbejde. Måske er det netop dette element, der for nogen driver egenmotivation i arbejdet. Det er spændende, og når det lykkes, er det en stor tilfredsstillelse at have gjort en forskel. Er der derimod ingen fremdrift, kan arbejdet omvendt føles tungt og drænende. Nogle mennesker, er fanget i et mønster af negative tanker og adfærd. De har behov for din hjælp til at bryde mønsteret. Her kan du gøre en stor forskel.
Bæredygtig sortering
Rent fagligt ved vi, at det er en lettelse at sætte ord på de problemer, vi er fyldt op af. Vi kan sammenligne med metaforen om skraldespanden, der skal tømmes. Der er forskel på at beklage sig og få vendt problemerne med en professionel. At hjælpe med at finde ressourcer i udfordringerne er med til at skabe motivation i samtalen. Ligesom vi sorterer og bearbejder vores fysiske affald, så det ikke bare spredes og forurener, er der behov for at vi tømmer vores indre skraldespand. Og det skal gøres bæredygtigt. Både for os selv og vores omgivelser. Her kan Ressourcemodellen gøre en forskel.
Modellen er let at bruge. Her får du 6 praktiske råd:
1. Tal “over stregen”
Modstand skabes af konkrete ord som f.eks. ikke. I modellen er dette ord “under stregen”. Brug over alternativer, som i nedenstående eksempel. Under stregen:                                                                   Over stregen: Du skal ikke være nervøs.                                                  Du kan være helt tryg.
2. Trusler aktiverer negative følelser og skaber modstand. Udskift den berømte pisk med gulerod.
Under stregen:                                                                  Over stregen: Hvis du udebliver, bliver du trukket i ydelse (trussel).    Ved at deltage sikres din ydelse.
3. Omformuler statiske problemer til aktive udfordringer
Et problem kan nemt blive opfattet som statisk, noget man ikke kan gøre noget ved. Ved at nedbryde/udfolde problemet i udfordringer åbner du for muligheder for handling. F.eks. i udsagnet her: ”Jeg har så mange smerter” Under stregen:                                                                   Over stregen: Hvor har du ondt?                                                              Hvilke udfordringer giver det dig? Under stregen:                                                                   Over stregen: Hvordan er du begrænset?                                                Hvad vil du gerne kunne?
4. Find ressourcen i dårlige oplevelser
Det kræver ofte store ressourcer at være i og overkomme svære problemer. Ved at spørge ind til ressourcerne anerkender du, at de er til stede og det bidrager til god selvfølelse. Eksempel: ”Hvad gjorde du for at klare den mobning, du blev udsat for?” ”Hvordan har du fået kræfter til at klare al det?” ”Hvad, af det du gør, har du bedst erfaring med?”
5. Hjælp med at bruge datid når fortiden forstyrrer den nuværende situation
Mange bruger nutidsverber om tidligere ubehagelige oplevelser. Det kan være, når oplevelsen stadig står i stærk erindring. Ved at reflektere nutidsudsagnene i datidsform hjælper du med at lægge afstand til problemet. Eksempel Udsagn: ”..og da jeg så kommer ind, står hun der i døren og overfuser mig”. Reaktion: ”Hvad sagde hun?” Hvad gjorde du?
6. Udforsk behov og ønsker
Mange processer forsinkes fordi, vi for tidligt har fokus på løsninger, måske fordi man har travlt og vil se hurtige resultater. Sker det, er der stor risiko for modstand. Hvis ikke allerede i samtalen, så længere ude i indsatsen, som enten bliver afbrudt eller fungerer skidt. Øv, det giver behov for en ny hurtig indsats og så er den onde cirkel godt i gang. Bag enhver ulykkelig eller problematisk tilstand ligger der drømme og håb om en ny og bedre tilværelse. Hjælp borgeren med at udforske hvad, der f.eks. ligger bag udsagnet ”jeg vil bare gerne have et arbejde”. Det er nemlig de drømme og håb, som kan være med til at holde modet og motivationen oppe. Modet og motivationen er vigtig på vej til at nå målet – at få et arbejde. Ønsker du at få mere at vide om at skabe motivation i samtalen, så ring eller skriv til mig. Hvis du har viden og erfaring med det, er du meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet. På den måde vil der også være andre, der får glæde af dine guldkorn. Kontakt Annett Bengtsson, hvis du vil høre om mulighederne for at arbejde videre med Ressourcemodellen. Email: info@annettbengtsson.dk eller tlf. 28183308. NB! At skabe motivation i samtalen er et emne, som ofte bliver taget op i supervision. Der opdages hele tiden ny viden og nye metoder, derfor er videndeling og nysgerrighed meget vigtig.