Assertiv kommunikation

Kender du det? Du bliver overrumplet af en kollegas facon. Først bliver du mundlam og bagefter tænker du: “hvorfor sagde jeg ikke…?” eller oplever du ind imellem at blive fuldstændig misforstået.

Hvis det lyder bekendt, så er der hjælp at hente i dette kursus, som handler om at sige til og fra og have det godt med det. Det styrker dit forhold til andre at være klar i mælet, fordi det bliver lettere for dem at forstå dig. På den måde hjælper du indirekte andre med at kommunikere mere respektfuldt til dig. Det skaber en positiv spiral, som styrker selvværd, selvtillid og psykiske velvære.

På kurset lærer du at øge din personlige gennemslagskraft og skabe respekt gennem en ligeværdig, åben og ægte kommunikation. Du får også en masse værktøjer til at bevare fokus og overblik i situationer, hvor du samarbejder, løser konflikter og træffer beslutninger.

 

Det kommer du til at arbejde med

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, masser af ”cases” og øvelser, hvor du får mulighed for at træne ud fra egne oplevelser og problem­stillinger. Vi tager udgangspunkt i hverdagens udfordringer og bruger situationerne til at bygge bro mellem teori og praksis.

 

Kursusform

Kurset tilrettelægges i samarbejde med jer, og kan enten arrangeres som et åbent hold i jeres interne kursuskatalog eller som et kursus, der skræddersys til en afdeling, et team eller gruppe. Hvis det bare et til dig selv eller en enkelt medarbejder anbefaler jeg personlig sparring.

Udbytte

  • Indsigt i egne og andres mønstre for kommunikation
  • Forståelse for og indsigt i personlige rettigheder
  • Redskaber til at kommunikere egne behov og ønsker klart
  • Værktøjer til at sætte grænser og stå fast over for modstand
  • Færdigheder til at håndtere manipulation og stress bedre
  • Værktøjer til at håndtere kritik og ros
  • Forståelse for brugen af forsvarsmekanismer
  • Færdigheder til at løse konflikter
  • Indsigt i brugen af kropssprog som kommunikationsmiddel
  • Forudsætninger for at få større personlig gennemslagskraft

Hvem er kurset for

Værktøjerne i assertiv kommunikation er uundværlige, hvis du i dit arbejde skal håndtere svære situationer med f.eks. borgere, beboere eller kunder. Men kurset giver også rigtig meget, hvis du som projektleder/koordinator, skal kommunikere med mange for, at få dit projekt igennem.

Kurset er for dig, der ønsker at styrke din personlige gennemslagskraft ved bl.a. at blive bedre til at ”sige fra”, sætte grænser, håndtere manipulation og bevare fokus og overblik i situationer hvor du samarbejder, løser konflikter og træffer beslutninger.

 

Sådan kommer du i gang

Kontakt mig på telefon 28183308 eller send en mail til annett@mbplus.dk hvis du har spørgsmål til kurset eller vil høre om mulighederne.