SMARTE mål – Et værktøj til motivation

Du kender muligvis allerede SMARTE mål modellen fra coaching. Hvordan du bruger modellen til at skabe motivation, kan du læse om i dette nyhedsbrev.

Klikker du ind på min blog kan du læse Elisabeths historie om vægttab og om at holde motivationen ved hjælp af SMARTE mål.

Modellens 6 trin til velformulerede mål:

S = Sansespecifikt
M = Målbart
A = Attraktivt
R = Realistisk
T = Timing
E = Egen kontrol

Sansespecifikt
Sansespecifikt betyder her, at man med sine sanser forestiller sig, hvordan det vil være at komme i mål. Formålet med dette er at holde motivationen oppe ved at have noget at se frem til. Det sansespecifikke trin består af en drømmefase og en forankringsfase. I drømmefasen går man på opdagelse i håb og ønsker. I forankringsfasen sættes der ord, billeder, lyde og følelser på det mål, der er vokset frem af drømmen og håbet i de efterfølgende trin.

Målbart
Denne fase kan somme tider være lidt angstprovokerende. Det forpligter, når målet bliver konkret. Hvis målet ikke er justeret i forhold til de andre trin, bremses motivationen let, når planen skal føres ud i livet. Derfor er det en god idé i første omgang at lege med måske-mål. Hvad nu hvis? Hvilke mulige mål kunne der være? Vend senere tilbage til det målbare, når du har været de andre trin igennem. I Elisabeths situation var det hendes alt for store ambitioner omkring mål, der var den centrale udfordring med at holde  motivationen oppe.

Attraktiv
Nogle SMARTE mål modeller kalder dette trin for Accepteret – altså det trin, hvor personen forpligter sig. Det giver også god mening. I denne model handler dette trin om motivation. Gode spørgsmål, der bevidstgør styrken i motivationen, er eksempelvis:
– Hvad er vigtigt ved at komme i mål?
– Hvad vil det betyde for dig, hvis…?
– Er der negative bivirkninger ved målet?
– Hvad må der gives afkald på for at nå i mål?
– Og selvfølgelig – er personen villig til at betale denne pris?

Realistisk
Det kan være lidt af en showstopper for motivationen, hvis man er for ivrig med at blive konkret og realistisk. Så i første omgang danner vi et overblik over delmål. Herefter kan vi spørge ind til, hvilke delmål, der ville være gode at starte med – og først nu spørger vi til det realistiske? Formålet er både at bevare drømmen og samtidig have et konkret mål at arbejde med. For at bevare motivationen er det nemlig vigtigt med succeser. Er målet for uoverkommeligt, vil frygten for at fejle stå i vejen for handling og det øger risikoen for ”tilbagefald”. F.eks. hvis det handler om at ændre livsstil – eller som i Elisabeths tilfælde om vægttab.

Timing
Timing handler om tidspunktet og de ting, der ellers sker i livet både positivt og negativt. Er der noget som skal klares først eller er der vilkår, som man skal lære at leve med? Mange oplever, at timingen tidligere har været en hindring. F.eks. vejret eller personlige forhold som skilsmisse, børn og helbredsforhold. Hvis det er tilfældet, skal I naturligvis justere – måske flytter målet sig til noget helt andet og det er OK.

Egen kontrol
Mål der er afhængige af andres indsat er forbundet med visse risici. Selvfølgelig kan støtte i nogle situationer give god mening, men det er vigtigt for motivationen at definere den del af målet, som handler om ens egen indsats.

Rigtig god fornøjelse

NB!
SMARTE mål er blot et af mange værktøjer i coaching. Hvis du interesserer dig for coaching, men synes, at en hel uddannelse er mere end du har brug, så er kurset Coaching de grundlæggende værktøjer, måske noget for dig.