Hvor god er du til at give feedback?

Feedback er at reagere på den andens adfærd, men også en professionel disciplin, som bidrager til faglig og personlig udvikling. Alt samvær indeholder et element af feedback. Det er der hele tiden. Når vi arbejder sammen, når vi snakker, hygger og leger og når vi har konflikter.

Men hvor god du egentlig er til at give feedback? Det kan du måske få en fornemmelse af ved at overveje, hvor på trappen, du befinder dig.

De røde trin
Befinder du dig mest på de røde trin, er de fleste helst fri for at få feedback fra dig. De vil enten prøve at undgå det, forsvare sig eller gå til modangreb. Årsagen er, at du bygger din feedback på egne værdier og løsninger, og det skaber modstand. Du går op i, hvad der er rigtigt og forkert og ud fra det, har du en tendens til at vurdere kritisk. Overvej om du også er hård ved dig selv!

Andre tillægger formentlig ikke din feedback særlig stor værdi. Ærgerligt, for du har sikkert nogle vigtige pointer. Hvis du mest er her, vil du muligvis høre dig selv sige: ”Folk må tage mig, som jeg er. Kan de ikke tåle mosten, er det deres problem. Jeg foretrækker at sige tingene lige ud”.

Det gule trin
Giver du feedback fra det gule trin, opfatter folk dig sikkert som et sødt og sympatisk menneske, men de kan ikke bruge din feedback til særlig meget. I bedste fald, giver du kun ros – i værste fald lyver du. Din feedback har sikkert en masse fyldord, bortforklaringer og undskyldninger, og det slører desværre budskabet.

De fleste har gennemskuet dig. De kommer til dig, når de har brug for ros, trøst eller falsk smiger. Du bør være opmærksom på ikke at blive misbrugt. Fordi du er uklar, kan du nemt blive taget til indtægt for noget, du ikke mener, men som er hørt og forstået på den andens præmisser. Det kan bringe dig i fedtefadet og få uoverskuelige konsekvenser.

De grønne trin
Giver du feedback fra de grønne trin, er du virkelig værd at lytte til. At observere uden at tolke, dømme og vurdere er nemlig en ganske vanskelig disciplin, men yderst vigtig i feedback. På dette trin er man bevidst om sin egen hensigt. Spørg dig selv om du har noget spil? Kravet er nemlig, at du lægger dit eget HELT væk og alene er der for den anden og på dennes præmisser. Som i Søren Kierkegaards berømte ord om ”Hjælpekunst”.

Det blå trin
På det øverste blå trin handler det om gensidig læring. Her spørges nysgerrigt ind til modtagerens hensigt og tanker bag. Du fortæller, hvad du lærte … eller hvilke indsigter du fik. På dette niveau løftes Feedback til en værdiskabende dialog for begge parter.

God fornøjelse med at give feedback
Annett 

NB!
Feedback er en aktiv medspiller i supervision, hvor vi arbejder henimod det højeste niveau.
Der er ikke noget krav om at være på et bestemt trin for at kunne deltage.

Onlinesupervision fortsætter, når landet åbner. Men vi kan selvfølgelig også mødes offline.

Supervisor og specialist i samtaler
Annett Bengtsson · Amundsensvej 45 · Kongens Lyngby 2800 · Denmark
28183308 | info@annettbengtsson.dk | http://www.annettbengtsson.dk
Ændringer til modtagelse af nyhedsbrev: Opdater dine data | Anbefal til en ven